IT-Infra lahendused

Infotehnoloogia lahenduste korrektse toimimise vundament on töökindel IT-infrastruktuur. 

Loome ja juurutame teie ettevõtte vajadustest lähtudes tulevikukinda ja turvalise IT-taristu – alustades serveripargist ja võrguühendustest ning lõpetades töötajate kasutuses olevate tööjaamade, pilveteenuste, võrguseadmete ja tarkvaraga. Varustame teie IT-infrastruktuuri tulemüüride ja viirusetõrjega ning töötajad küberhügieeni teadmistega.

Tarkvara

Ettevõtte IT-infrastruktuuri tervikvajadusi arvestades seadistame ja juurutame standardse kontoritarkvara ja pilvelahendused ning vajaliku side- ja viirusetõrjetarkvara.

 • Microsoft

 • Eset

Serverid

Kavandame infosüsteemi erinõuetest tuleneva serveripargi, mis tagab andmete turvalisuse ning infosüsteemide toimimise. 

 • Lokaalsed serverid

 • Pilveserverid

 • Virtuaalserverite majutusserverid

Töökohtade seadmed

Soovitame, paigaldame ja seadistame ettevõtte igapäevategevusteks vajalikud töökohad, et tagada kasutajatele sujuv ja tõrgeteta töö.

 • Arvutid

 • Monitorid

 • Printerid

Võrgulahendused

Katkematu ja turvaline internetiühendus on tänapäeva äritegevuses kriitilise tähtsusega. Planeerime ja loome iga ettevõtte unikaalsetest vajadustest lähtudes töökindla võrgulahenduse ning tagame selle stabiilsuse ja turvalisuse. 

 • NASi seadmed

 • Ruuterid

 • Switchid