Services

Tarkvaraarendus


Terviklahenduste tulevikukindluse tagab plaanipärane tarkvaraarendus, mille käigus arvestame kasutajatelt saabunud ettepanekuid ning realiseerime nende ühisosa uutes versioonides.

Meie fookuses on järjepidev tootearendus, kuid teostame ka mitmeid meie valdkonna kompetentsiga seotud projektipõhiseid arendusi. Samuti oleme nõustanud teisi ettevõtteid kaubandus- ja teenindusprotsesse puudutavates arendus- ja integratsiooniprojektides.


Project management


Projekti kavandamisel sõnastame projekti peaeesmärgi ja määrame esmaste konsultatsioonide põhjal lahenduse kasutuselevõtuks vajalike tööde põhietapid ning mahud. Hindame arendus- ja integratsioonitööde vajadust ning konsultatsiooni, seadistus- ja paigaldustööde mahtusid.

Juhime projekte, võimaldades tellijal keskenduda oma põhitegevusele. Koostame projektiplaani, kus fikseerime kokkulepitud tööde tähtajad ja vastutajad. Oleme tihti peatöövõtja rollis ning koordineerime mitmete koostööpartnerite töid.

The project plan provides all parties with an overview of the progress made throughout the project. We know that a clear and carefully devised project plan is key to ensuring that the complete solutions developed are launched on time and within budget.

Support servicesService desk

Users can submit a message via the self-service portal or contact us by e-mail or phone.

   (+372) 668 8860
         Kliendiabi@nixor.ee

We are constantly improving our monitoring and remote management solution, so that errors can be discovered and fixed before they start affecting the usability of the systems. Software support

Software user consultation and training is one of our core services. Our skilled application software specialists are ready to serve users on a daily basis and, if necessary, to edit software settings, generally using remote management tools.IT-Infra support

IT infrastructure support services ensure the secure and reliable operation of servers, workstations, and data communication solutions. Our administrators advise users on matters concerning standard software and, where necessary, will modify and update the relevant IT infrastructure solutions.IT-Express

Our IT-Express team provides prompt on-site support. Most hardware failures are resolved in the course of site visits. Hardware harmonised according to our recommendations enables simpler management of replacement equipment and faster troubleshooting.Hardware

Teostame perioodilist riistvara hooldust ootamatute rikete vähendamiseks ja riistvara pikema eluea tagamiseks. Korraldame kõikide kasutusel olevate seadmete remonditööd, teostades remonti majasiseselt või koostöös partnervõrgustikuga.